Bài viết dưới đây sẽ nói cho bạn biết 1999 tuổi con gì? Và nếu tính theo năm âm lịch và dương lịch thì khác nhau như thế nào?

Sinh năm 1999 tuổi con gì?

Năm 1999 tuổi con gì trong 12 con giáp?

Người sinh năm 1999 được xác định là tuổi con gì theo năm âm lịch và dương lịch như sau:

Tính theo năm âm lịch

Từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 29 tháng 12 năm 1999, thì người sinh năm 1999:

  • Thuộc thiên can Kỷ,
  • Tuổi Mão, cầm tinh con mèo, đây là con giáp thứ 04 trong 12 con giáp.

Tính theo năm dương lịch

Sinh năm sinh 1999 lại được chia làm thành 2 tuổi tương ứng với 2 con giáp khác nhau:

  • Từ 01 tháng 01 đến hết ngày 15 tháng 02 năm 1999 (dương lịch): Tuổi con hổ, năm Mậu Dần.
  • Từ ngày 16 tháng 02 đến ngày 31 tháng 12 năm 1999 (dương lịch): Tuổi con mèo, năm Kỷ Mão.

Ảnh Năm 1999 - tuổi Kỷ Mão

Vậy người được sinh ra ngày dương từ ngày 16 tháng 02 năm 1999 đến ngày 04 tháng 02 năm 2000 là tuổi Kỷ Mão.