Bài viết dưới đây sẽ nói cho bạn biết 1995 tuổi con gì? Và nếu tính theo năm âm lịch và dương lịch thì khác nhau như thế nào?

Sinh năm 1995 tuổi con gì?

Năm 1995 tuổi con gì trong 12 con giáp?

Người sinh năm 1995 được xác định là tuổi con gì theo năm âm lịch và dương lịch như sau:

Tính theo năm âm lịch

Từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 30 tháng 12 năm 1995, thì người sinh năm 1995:

  • Năm nhuận,
  • Thuộc thiên can Ất,
  • Tuổi Hợi, cầm tinh con heo, đây là con giáp cuối cùng (thứ 12) trong 12 con giáp.

Tính theo năm dương lịch

Sinh năm sinh 1995 lại được chia làm thành 2 tuổi tương ứng với 2 con giáp khác nhau:

  • Từ 01 tháng 01 đến hết ngày 30 tháng 01 năm 1995 (dương lịch): Tuổi con chó, năm Giáp Tuất.
  • Từ ngày 31 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 năm 1995 (dương lịch): Tuổi con heo, năm Ất Hợi.

Ảnh Năm 1995 - tuổi Ất Hợi

Vậy người được sinh ra ngày dương từ ngày 31 tháng 01 năm 1995 đến ngày 18 tháng 02 năm 1996 là tuổi Ất Hợi.