Bài viết dưới đây sẽ nói cho bạn biết 1991 tuổi con gì? Và nếu tính theo năm âm lịch và dương lịch thì khác nhau như thế nào?

Sinh năm 1991 tuổi con gì?

Năm 1991 tuổi con gì trong 12 con giáp?

Người sinh năm 1991 được xác định là tuổi con gì theo năm âm lịch và dương lịch như sau:

Tính theo năm âm lịch

Từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 30 tháng 12 năm 1991, thì người sinh năm 1991:

  • Thuộc thiên can Tân,
  • Tuổi Mùi, cầm tinh con dê, đây là con giáp thứ 8 trong 12 con giáp.

Tính theo năm dương lịch

Sinh năm sinh 1991 lại được chia làm thành 2 tuổi tương ứng với 2 con giáp khác nhau:

  • Từ 01 tháng 01 đến hết ngày 14 tháng 02 năm 1991 (dương lịch): Tuổi con ngựa, năm Canh Ngọ.
  • Từ ngày 15 tháng 02 đến ngày 31 tháng 12 năm 1991 (dương lịch): Tuổi con dê, năm Tân Mùi.

Ảnh Năm 1991 - tuổi Tân Mùi

Vậy người được sinh ra ngày dương từ ngày 15 tháng 02 năm 1991 đến ngày 03 tháng 02 năm 1992 là tuổi Tân Mùi.