Bài viết dưới đây sẽ nói cho bạn biết 1992 tuổi con gì? Và nếu tính theo năm âm lịch và dương lịch thì khác nhau như thế nào?

Sinh năm 1992 tuổi con gì?

Năm 1992 tuổi con gì trong 12 con giáp?

Người sinh năm 1992 được xác định là tuổi con gì theo năm âm lịch và dương lịch như sau:

Tính theo năm âm lịch

Từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 30 tháng 12 năm 1992, thì người sinh năm 1992:

  • Thuộc thiên can Nhâm,
  • Tuổi Thân, cầm tinh con khỉ, đây là con giáp thứ 9 trong 12 con giáp.

Tính theo năm dương lịch

Sinh năm sinh 1992 lại được chia làm thành 2 tuổi tương ứng với 2 con giáp khác nhau:

  • Từ 01 tháng 01 đến hết ngày 03 tháng 02 năm 1992 (dương lịch): Tuổi con dê, năm Tân Mùi.
  • Từ ngày 04 tháng 02 đến ngày 31 tháng 12 năm 1992 (dương lịch): Tuổi con khỉ, năm Nhâm Thân.

Ảnh Năm 1992 - tuổi Nhâm Thân

Vậy người được sinh ra ngày dương từ ngày 04 tháng 02 năm 1992 đến ngày 22 tháng 01 năm 1993 là tuổi Nhâm Thân.