Bài viết dưới đây sẽ nói cho bạn biết 1996 tuổi con gì? Và nếu tính theo năm âm lịch và dương lịch thì khác nhau như thế nào?

Sinh năm 1996 tuổi con gì?

Năm 1996 tuổi con gì trong 12 con giáp?

Người sinh năm 1996 được xác định là tuổi con gì theo năm âm lịch và dương lịch như sau:

Tính theo năm âm lịch

Từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 29 tháng 12 năm 1996, thì người sinh năm 1996:

  • Thuộc thiên can Bính,
  • Tuổi Tý, cầm tinh con chuột, đây là con giáp đầu tiên (thứ 01) trong 12 con giáp.

Tính theo năm dương lịch

Sinh năm sinh 1996 lại được chia làm thành 2 tuổi tương ứng với 2 con giáp khác nhau:

  • Từ 01 tháng 01 đến hết ngày 18 tháng 02 năm 1996 (dương lịch): Tuổi con heo, năm Ất Hợi.
  • Từ ngày 19 tháng 02 đến ngày 31 tháng 12 năm 1996 (dương lịch): Tuổi con chuột, năm Bính Tý.

Ảnh Năm 1996 - tuổi Bính Tý

Vậy người được sinh ra ngày dương từ ngày 19 tháng 02 năm 1996 đến ngày 06 tháng 02 năm 1997 là tuổi Bính Tý.