Bài viết dưới đây sẽ nói cho bạn biết 1997 tuổi con gì? Và nếu tính theo năm âm lịch và dương lịch thì khác nhau như thế nào?

Sinh năm 1997 tuổi con gì?

Năm 1997 tuổi con gì trong 12 con giáp?

Người sinh năm 1997 được xác định là tuổi con gì theo năm âm lịch và dương lịch như sau:

Tính theo năm âm lịch

Từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 30 tháng 12 năm 1997, thì người sinh năm 1997:

  • Thuộc thiên can Đinh,
  • Tuổi Sửu, cầm tinh con trâu, đây là con giáp thứ 02 trong 12 con giáp.

Tính theo năm dương lịch

Sinh năm sinh 1997 lại được chia làm thành 2 tuổi tương ứng với 2 con giáp khác nhau:

  • Từ 01 tháng 01 đến hết ngày 06 tháng 02 năm 1997 (dương lịch): Tuổi con chuột, năm Bính Tý.
  • Từ ngày 07 tháng 02 đến ngày 31 tháng 12 năm 1997 (dương lịch): Tuổi con trâu, năm Đinh Sửu.

Ảnh Năm 1997 - tuổi Đinh Sửu

Vậy người được sinh ra ngày dương từ ngày 07 tháng 02 năm 1997 đến ngày 27 tháng 01 năm 1998 là tuổi Đinh Sửu.