Bài viết dưới đây sẽ nói cho bạn biết 1993 tuổi con gì? Và nếu tính theo năm âm lịch và dương lịch thì khác nhau như thế nào?

Sinh năm 1993 tuổi con gì?

Năm 1993 tuổi con gì trong 12 con giáp?

Người sinh năm 1993 được xác định là tuổi con gì theo năm âm lịch và dương lịch như sau:

Tính theo năm âm lịch

Từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 29 tháng 12 năm 1993, thì người sinh năm 1993:

  • Năm nhuận
  • Thuộc thiên can Quý
  • Tuổi Dậu, cầm tinh con gà, đây là con giáp thứ 10 trong 12 con giáp.

Tính theo năm dương lịch

Sinh năm sinh 1993 lại được chia làm thành 2 tuổi tương ứng với 2 con giáp khác nhau:

  • Từ 01 tháng 01 đến hết ngày 22 tháng 01 năm 1993 (dương lịch): Tuổi con khỉ, năm Nhâm Thân.
  • Từ ngày 23 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 năm 1993 (dương lịch): Tuổi con gà, năm Quý Dậu.

Ảnh Năm 1993 - tuổi Quý Dậu

Vậy người được sinh ra ngày dương từ ngày 23 tháng 01 năm 1993 đến ngày 09 tháng 02 năm 1994 là tuổi Quý Dậu.