Bài viết dưới đây sẽ nói cho bạn biết 1998 tuổi con gì? Và nếu tính theo năm âm lịch và dương lịch thì khác nhau như thế nào?

Sinh năm 1998 tuổi con gì?

Năm 1998 tuổi con gì trong 12 con giáp?

Người sinh năm 1998 được xác định là tuổi con gì theo năm âm lịch và dương lịch như sau:

Tính theo năm âm lịch

Từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 30 tháng 12 năm 1998, thì người sinh năm 1998:

  • Thuộc thiên can Mậu,
  • Tuổi Dần, cầm tinh con hổ, đây là con giáp thứ 03 trong 12 con giáp.

Tính theo năm dương lịch

Sinh năm sinh 1998 lại được chia làm thành 2 tuổi tương ứng với 2 con giáp khác nhau:

  • Từ 01 tháng 01 đến hết ngày 27 tháng 01 năm 1998 (dương lịch): Tuổi con trâu, năm Đinh Sửu.
  • Từ ngày 28 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 năm 1998 (dương lịch): Tuổi con hổ, năm Mậu Dần.

Ảnh Năm 1998 - tuổi Mậu Dần

Vậy người được sinh ra ngày dương từ ngày 28 tháng 01 năm 1998 đến ngày 15 tháng 02 năm 1999 là tuổi Mậu Dần.